تمام مطالب برچسب : گردشگری فرهنگی
دیدگاه بازاریابی در گردشگری مساوی رشد اقتصادی کشور است

دیدگاه بازاریابی در گردشگری مساوی رشد اقتصادی کشور است

دیدگاه بازاریابی در گردشگری فرهنگی نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشور دارد . در این مقاله که دارای جدیدترین اطلاعات روز در مورد گردشگری است، ما به تعریف گردشگری فرهنگی و نقش بازاریابی در رشد آن می پردازیم .   با ما همراه باشید   دیدگاه بازاریابی را در گردشگری فرهنگی لحاظ کنید  دیدگاه بازاریابی یعنی تعریف و اندازه ی بازار ، تعریف سیاست ها ، استراتژی های بازاریابی ، الویت های توسعه ی آینده و وضعیت فعلی مشارکت های فرهنگ و گردشگری است . همچنین بررسی آمیخته ی بازاریابی 4p (محصول، قیمت، مکان و ترفیعات ) است . و تعیین بودجه و جذب سرمایه برای انجام این فعالیت مهم می باشد . طبق بررسی های سازمان جهانی گردشگری […]